Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

Oznámení zákonným zástupcům

Od 14. října do 27. října jsou na základě usnesení vlády uzavřeny všechny školy, školní družiny i školní jídelny.

Výuka bude probíhat distanční formou. Tato výuka je pro všechny žáky povinná!!!  Žáci obdrží ve škole úkoly, které vypracují a odevzdají po návratu do školy, tyto úkoly budou známkovány. Zákonný zástupce odpovídá za vyzvednutí výukových materiálů.

Od 28. října do 30. října – podzimní prázdniny.

Předpokládané bnovení výuky v pondělí 2. listopadu 2020 – informace bude vyvěšena na webu a na vstupních dveřích školy.