Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Od pondělí 17. května 2021 je obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně.

Do lavic se vrací žáci 1.A, 1.B, 2, třídy, 3. třídy, 4. třídy a 5. třídy.

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu.

Stále platí, že žáci, kteří se účastní výuky, musí být testováni. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s antigenním testováním, žák je omluven, zákonný zástupce odpovídá za doplnění probíraného učiva. Učivo bude vyvěšeno na webových stránkách školy, žák bude následně z učiva přezkoušen formou komisionálního přezkoušení. Termín přezkoušení bude zákonným zástupcům oznámen 14 dní předem.

Žáci 2. stupně mají zatím stále rotační distanční výuku, prezenční výuku od pondělí mají žáci 7. a 9. třídy. Žáci 6. a 8. třídy obdrží úkoly na týden v pátek 14. května v průběhu výuky.

Provoz školní družiny bude obnoven takto:

Pondělí – ranní družina není zajištěna (z důvodu testování žáků), úterý – pátek běžný provoz, tj. ranní povoz od 6,30 do 8.00, odpolední  provoz od 11.35 do 16.00 hodin. V případě potřeby zajištění ranní družiny v pondělí kontaktujte prosím vedení školy – tel. 739 554 159. Samozřejmě Vám vyjdeme vstříc.

 

V Havířově 12. 5. 2021                 

Mgr. Růžena Bajerová, ředitelka školy