Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

Olomouc a Pevnost poznání

V rámci projektu MAP II  v ORP Havířov – aktivity Zážitková polytechnika - jsme ve čtvrtek 8. 10. 2020  žlutým vlakem vyrazili na celodenní exkurzi Olomouce s návštěvou Pevnosti poznání.

Žáci druhého stupně pronikli do tajů vesmíru a přírody. Neformální přístup ke vzdělávání, možnost vše si vyzkoušet a osahat zpestřila výuku přírodních věd na naší škole. Procházka mezi barokními a gotickými skvosty Olomouce doplnila exkurzi o společenskovědní disciplíny.

Rádi příště pojedeme znovu.

Žáci a učitelé školy.