Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Kontakt: mobil – 733 532 980

Úplata za měsíc: do 10. dne v měsíci 150,- Kč

Provoz:

ranní družina:              6:30 - 7:45 příchod bočním vchodem

odpolední družina:   11:35 - 16:00 odchod bočním vchodem

 

Informace: od 13:00 - 14:00 hodin začínáme pracovat, tvořit a hlavně si vysvětlovat postupy k činnostem. Prosím Vás, abyste omezili v tomto čase vyzvedávání dětí. Děkuji! Budeme chodit ven na zahradu i v zimě.  Děti si mohou přinést věci na převlečení dle ročního období (podepsané), které si mohou nechávat v šatně ŠD.

 

Potřeby na školní rok: tekuté mýdlo, papírové kapesníky v krabici, balení papírových utěrek, balení toaletního papíru (sourozenci mohou přinést hygienické potřeby jednou). Podle potřeby vybíráme 10,-Kč na šťávu (dobrovolný příspěvek).

 

Charakteristika školní družiny

Školní družina pracuje při ZŠ Kapitána Jasioka. Organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné školní docházce. ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou. ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat vztahy a kamarádství mezi dětmi.

 

Cílem družinového vzdělávání je prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.

Rozvíjet osobnost dítěte.

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Učit žáky osvojovat si základy slušného chování, při stolování, v dopravních prostředcích, kulturních zařízení.

Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.

Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.

Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.

Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.

Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

 

Prohlédněte si fotogalerie z naší družiny.

Foto galerie