Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

O škole

Povinné informace:

Název organizace dle ZL:  Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

Sídlo organizace dle ZL:    Kapitána Jasioka 685/57, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64

 

Ředitel organizace:             Mgr. Růžena Bajerová

Zástupce ředitele:                Ing. Soňa Hanáková

 

IČ:                                                 619 886 00

ID datové schránky PO:     5uaj2yj

Identifikátor zařízení:        600136477

 

Součásti školy:                      Základní škola

                                                       Školní družina

                                                      Školní jídelna

 

Kapacita organizace:          ZŠ 300

                                                        ŠD 75

                                                        ŠJ 450

www stránky:                        www.zsjasioka-havirov.cz

e-mail:                                      reditel@zsjasioka-havirov.cz

                                                      zastupce@zsjasioka-havirov.cz

                                                      sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

 

Příspěvková organizace zřízená a financovaná statutárním městem Havířov.

 

 

Poskytování informací:

(v souladu se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Mgr. Růžena Bajerová, ředitelka školy, tel: 596 440 584
Ing. Soňa Hanáková, zástupkyně ředitele, tel: 596 440 584
Přijímání a písemné vyřizování žádostí: Mgr. Šárka Dostálová, sekretariát školy

 

Závazné právní předpisy pro ZŠ:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Zákon č. 561/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 359/1999 Sb o sociálně - právní ochraně dětí