Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

PROVOZ DRUŽINY

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

proběhne 1. září v době od 9 hodin ve vestibulu školy (pro prvňáčky od 8 hodin). Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout z webových stránek – najdete v sekci DRUŽINA nebo vyzvednout osobně při zápisu.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. – 3. ZÁŘÍ 2021

1. ZÁŘÍ – ranní družina není v provozu, odpolední od 10.00 do 16.00 hodin

2.-3. ZÁŘÍ  - běžný provoz

Informace k provozu ŠD ve školním roce 2021/2022

Provoz ŠD: ranní družina            6:30 - 7:45 hod. (příchod bočním vchodem ze dvora)

                     odpolední družina    11:35 - 16:00hod. (odchod bočním vchodem ze dvora)

Platba každý měsíc do 10. v daném měsíci na žáka 150,-Kč, za každého dalšího sourozence 75,- Kč, rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci.                                                                  Stravné si objednává zákonný zástupce nebo žák (poslední dva dny v daném měsíci), obědy odhlašuje zákonný zástupce nebo žák den předem nebo ten den do 8:00 hodin.

Potřeby: tekuté mýdlo, papírové kapesníky v krabici, balení papírových utěrek, balení toaletního papíru (sourozenci mohou přinést hygienické potřeby jednou). Podle potřeby vybíráme 10,-Kč na šťávu (dobrovolný příspěvek).

Informace: od 13:00 - 14:00 hodin začínáme pracovat, tvořit a hlavně si vysvětlovat postupy k činnostem. Prosím Vás, abyste omezili v tomto čase vyzvedávání dětí. Děkuji!                      Budeme chodit ven na zahradu i v zimě.  Děti si mohou přinést věci na převlečení dle ročního období (podepsané), které si mohou nechávat v šatně ŠD.