Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

Pohovory se zákonnými zástupci

POHOVORY SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku
se konají ve čtvrtek 6. 1. 2022 dle daného rozpisu.
Zákonný zástupce je povinen mít respirátor.
Dodržujte prosím stanovený čas.