Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

se koná  ve dnech  

4.-5. dubna 2022 v době od 13 do 16.30 hodin    

K zápisu nutno přijít s dítětem, vzít sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad s uvedeným trvalým bydlištěm.
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a dotazník najdete na webu školy – www.zsjasioka-havirov.cz. Pokud budete žádat odklad školní docházky, i tuto žádost najdete na uvedeném webu. K odkladu je nutné doložit doporučení PPP a dětského lékaře.

Proč právě k nám?

  • výuka v příjemném prostředí a přátelské atmosféře
  • výuka v odborných učebnách – počítačové učebny,  učebny s interaktivní tabulí, venkovní učebna, moderní  jazyková učebna
  • individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími  potřebami
  • pomoc asistentů pedagoga
  • pestrá nabídka zájmových kroužků
  • skvělá školní družina „Kasper“
  • kvalitní stravování ve vlastní školní jídelně včetně svačinek pro žáky
  • řada tradičních akcí pro žáky – Drakiáda, Cyklistická soutěž,  Haloween, Mikuláš, Karneval, Den dětí aj.
  • škola je zapojena do řady projektů EU
  • naše škola je bezbariérová