Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

Anketa Magistrátu města Havířova

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova připravuje nový komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2023-2025. Jedná se o strategický dokument města v oblasti sociálních služeb, které mají korespondovat s potřebami občanů. Součástí jeho přípravy je anketa pro veřejnost.
Žádáme Vás o vylnění krátkého dotazníku týkajícího se služeb a potřeb občanů města Havířova. 
Pro vyplnění klikněte na tento odkaz: https://www.survio.com/survey/d/anketaproverejnosthavirov

Další užitečné informace naleznete na stránkách města : https://www.havirov-city.cz/aktuality/zapojte-se-do-line-ankety-na-tema-socialni-sluzby

Děkujeme.