Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

        PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA NA ZŠ       

Vážení rodiče, 

Ve školním roce 2023/2024 budeme po několika letech znovu otevírat přípravnou třídu.
Přípravná třída je určena pro děti od 5 let(narozené od 1. 9. 2017 – 31.8.2018) a děti s odkladem povinné školní docházky.                            

Docházka je zdarma, rodič pouze vybaví své dítě pouzdrem a potřebnými pomůckami k výuce.

Do této třídy můžeme zapsat maximálně 15 dětí.
K zařazení dítěte do přípravné třídy je zapotřebí doporučení pedagogicko psychologické poradny v Havířově.                     
V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte co nejdříve školu osobně nebo na tel 596 440 584.

Zápis do přípravné třídy se uskuteční ve dnech 3. – 4. dubna 2023.