Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

Tohle všechno jsme podnikli v Dubnu

5. dubna – VELIKONOČNÍ BOJOVKA

Naše školní zahrada je úžasná. Dnes se proměnila ve „velikonoční zahradu“.
Žáci hledali kašírovaná velikonoční maxi vajíčka, která vyrobili páťáci. Ve vajíčcích byly skryty
velikonoční symboly, které měli žáci najít a rozluštit. Mladší žáci hledali symboly v obrázcích,
starší žáci měli symboly zašifrované. Za organizaci a pomoc děkujeme p. uč. Mgr. Burdové a také žákům 5. třídy.

20. dubna – ORIENTAČNÍ BĚH

 9 žáků školy se zúčastnilo závodu v orientačním běhu, který je součástí Havířovské ligy škol a zároveň byl
okresním kolem přeboru škol v orientačním běhu. Závod se konal v lesoparku za ZŠ Karolíny Světlé v Havířově-Podlesí.
Pro nás většinou neznámá oblast. Ale zvládli jsme to.

20. dubna – ukliďme si Česko

Ve spolupráci se sousední Střední školou v Havířově-Prostřední Suché jsme se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“.
Společně jsme vyčistili prostranství kolem obou škol, blízké okolí i ulice.

21. dubna – DEN ZEMĚ

Všechny třídy školy se zapojily do aktivit na Náměstí Republiky  a v přilehlém parku u dětského hřiště.
Akce se zúčastnilo také vedení města Havířova  ve své mobilní radnici.

26. dubna – EKOLYMPIÁDA

I v letošním roce se 6 žáků školy zúčastnilo Ekolympiády v Městské knihovně – pobočka ul. Seiferta.
Tentokrát jsme sice nedosáhli na stupně vítězů, ale soutěž se nám moc líbila.

26. dubna – PROTIDROGOVÝ VLAK

Problém závislosti na návykových látkách už není jen záležitosti dospělých. Snižuje se věková hranice uživatelů.
Protidrogový vlak svým programem upozorňuje, jaké mohou být důsledky užívání. Právě proto vždy vítáme
možnost návštěvy – letos naši šesťáci.