Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

Září ve škole

4.září – Začátek nového školního roku

4. září jsme přivítali ve škole nejen nové prvňáčky, ale děti v znovuotevřené přípravné třídě. Děti a jejich rodiče přišla přivítat rovněž zastupitelka města Havířova Mgr. Šárka Suchánková.
Dětem byly rovněž předány dárečky, které pro ně nachystalo vedení města Havířova.

15. září – „slovanský den“

Žáci 4. a 5. třídy v rámci výuky vlastivědy navštívili Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře, kde se uskutečnil Slovanský den.

DAR   ADRY - ŠKOLNÍ POUZDRA PRO ŽÁKY

ADRA Havířov dlouhodobě pomáhá i našim žákům. V září jsme obdrželi vybavená pouzdra pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí,
která jsou postupně předávána. Moc děkujeme.

20. září -  cyklistický závod zručnosti

Tradičnímu cyklistickému závodu zručnosti dnes přálo počasí. Přestože účast byla menší,
než jsme očekávali, všichni závodníci byli skvělí.
Blahopřejeme vítězům.

Výsledky:
Kategorie PT + 1. třída                                         Kategorie 3. – 4. třída

1. Diana Marková (1.tř.)                                          1. Daniel Kudera (3.tř.)
2. Linh Dieu Nguyen (1.tř.)                                    2. Jonáš Fekete (2.tř.)     
3. Amálka Kreiselová (1.tř.)                                  3. Natálie Wodecká (3.tř.)   
     

 

22. září – společná brigáda na školní zahradě

Máme úžasnou školní zahradu, která však vyžaduje pravidelnou údržbu.
Dnes odpoledne zákonní zástupci žáků i se svými dětmi a zástupci pedagogického sboru pomohli zahradu zvelebit.
Moc všem děkujeme za aktivní pomoc.

22. září -  Soutěž „Adam a Eva“

V rámci Evropského týdne mobility se na Náměstí Republiky uskutečnil další ročník soutěže smíšených dvojic „Adam a Eva“.
V letošním roce nás reprezentovala 2 družstva – družstvo 8. třídy ve složení Lilien Svatková a Lukáš Klimánek 
a družstvo 9. třídy ve složení Hana Semanová a Matěj Langer.
Po velkém souboji obsadily naše dvojice 4. a 6. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

  

27. září -   volby do školského zastupitelstva města

Vedení města Havířova se rozhodlo přizvat ke svému strategickému rozhodování poradní orgán v podobě Školského zastupitelstva města,
které začne fungovat datem 1. 10. 2023. Toto zastupitelstvo bude složeno výhradně ze zástupců žáků a studentů všech základních a středních
škol na území statutárního města Havířova. 

Cílem je navázání užší spolupráce s mládeží ve městě, zvýšení zájmu mladých lidí o lokální politiku a podpora a motivace mladých lidí zapojovat se
do rozhodování ve městě a okolního dění. Tím, že budou moci předkládat své návrhy orgánům města Havířova, vyjadřovat své připomínky a náměty
a účastnit se zasedání komisí Rady města Havířova a výborů Zastupitelstva města Havířova, získají žáci a studenti vhled do procesu rozhodování
a chodu města. Praxí se naučí kriticky myslet, obhájit si svůj názor či dojít ke kompromisu – což jak víme, se jim bude v životě hodit.

O tom, který z žáků bude naši školu reprezentovat a spolurozhodovat o dění ve městě, rozhodly dnešní školní volby.

Do Školského zastupitelstva města byl zvolen z 8. třídy.